הסל שלך
  • No products in the cart.
להזמנות 058-4040-701

תקנון

תקנון-  ספיריט ביו בע”מ    ח.פ. 515268134
1. מבוא
1.1 אתר האינטרנט (להלן: “האתר”) משמש כאתר למתן שירותים מקוונים לרכישת מוצרים ושרותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט
1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין “ספירולינה בבית”. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.3 גלישה באתר ו/או רכישת שירותי הבילוי מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.4 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.5 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2. המכירות באתר
2.1 ניתן לגולשים לרכוש באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, את השירותים מספקים נותני שירותים שונים (להלן: “הספק” או “הספקים”). הספקים יציגו באתר פרטים כגון תאור המוצרים, מחיר השירותפרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
2.2 טרם ביצוע הזמנה באתר (להלן: “פעולה”) יש להזין כתובת אימייל. לאחר מכן יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: “הלקוח” או “מבצע הפעולה”). כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים ועל השלמת ביצוע הפעולה ברצף וללא הפסקות. במקרה בו השתהה הלקוח בביצוע ההזמנה, מומלץ להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה בכדי למנוע תקלות ולהבטיח את תקינות ההזמנה.
2.3 התשלום בגין רכישת שירותי הבילוי מתבצע באמצעות כרטיס אשראי. בעת ביצוע ההזמנה יחויב הלקוח במלוא עלות ההזמנה. אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
2.4 מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות השירות או המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.5 בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי ההזמנה עם הודעה על כך שהפעולה אושרה או נדחתה (להלן: “אישור ההזמנה”). כמו כן,  יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.
2.6 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני ו/או אישור ההזמנה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את “ספירולינה בבית” ו/או הספקים. הרישום כפי שנרשם במחשבי “ספירולינה בבית” בלבד יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
2.7 בשעות עומס, משך הזמן עד לקבלת האישור על ביצוע הפעולה עשוי להיארך מספר דקות. במידה ולא התקבל כל אישור על ביצוע הפעולה, בתוך 5 דקות ממועד השלמת הפעולה, אזי ההזמנה לא נקלטה במערכת ויש להתחיל בביצוע הפעולה מהתחלה.
3. שירות לקוחות
הלקוח מוזמן לפנות לנציגי האתר בכל שאלה ו/או טענה, באמצעות הקלקה על קטגורית “צור קשר” מובהר בזה כי נציגי האתר יעשו את מיטב המאמצים לספק שירות מהיר, יעיל ואיכותי במסגרת כל פניה.
4. כשירות להשתמש באתר
4.1 כל משתמש רשאי להשתתף בהליך הזמנת מוצרים.
4.1.1 המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
4.1.2 המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.1.3 המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
4.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “ספירולינה בבית” רשאית למנוע מאדם לבצע פעולות באתר, באמצעות חסימתו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
4.2.1 מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
4.2.2 מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
4.2.3 מבצע הפעולה מסר בעת ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
4.2.4 מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב”ספירולינה בבית” ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;
4.2.5 בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את השירות או המוצר בו יזכה לצד ג’ ו/או לסחור בו.
5. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
5.1 כדי לרכוש שירות או מוצר הלקוח מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
5.2 המידע הנ”ל יועבר לספק ממנו ביקש הלקוח לבצע את הרכישה וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. “ספירולינה בבית” אינה אחראית לכל שימוש שיעשה ע”י הספק במידע שהועבר לו. עם זאת, “ספירולינה בבית” מכבדת את פרטיות הלקוח ונוקטת באמצעים מקובלים מול הספקים בכדי לוודא שלא ייעשה כל שימוש לרעה במידע המועבר להם על ידי “ספירולינה בבית”.
5.3 מעבר לשימוש הנ”ל, “ספירולינה בבית” מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. “ספירולינה בבית” תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
5.4 “ספירולינה בבית” נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, “ספירולינה בבית” לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
לתשומת ליבך: “ספירולינה בבית” מכבדת את פרטיותך ולפיכך אם הינך מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהאתר, תוכל לציין זאת במקום המיועד לכך במסגרת הודעות דואר אלקטרוני שתקבל בהקשר זה מהאתר על מבצעים והנחות באתר.
5.5 “ספירולינה בבית” תהא רשאית להשתמש בפרטים שימסור הלקוח לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו”ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אל הלקוח אישית או יזהו אותו.
5.6 “ספירולינה בבית” תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies” – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של “ספירולינה בבית” על הכונן הקשיח של המחשב בו הלקוח משתמש באמצעות הדפדפן שלו), על מנת לספק ללקוח שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה”עוגיות” אינן מכילות כל מידע שמזהה את הלקוח באופן אישי וביכולתך לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב “עוגיות” או שיימחקו.
5.7 “ספירולינה בבית” משתמשת בחברות פרסום של צד שלישי כדי לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ולהציג בפני הלקוח מודעות, כשהלקוח מבקר באתר. ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא”ל או מספר הטלפון של הלקוח) לגבי הביקורים של הלקוח באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותו. לדוגמא, וואלה! שופס משתמשת בשירותי חברת “Goggle”, כמשווק צד שלישי, לצורכי פרסום מבוסס עניין באתר. לצורך ניהול הפרסומות, Google יכולה להציב Cookies של DoubleClick DART במחשבך ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר, בעזרתם יכולה Google להציג ללקוח מודעות בהתאם לביקור שלו באתר ובאתרים אחרים באינטרנט. המידע הנאסף איננו מזהה את הלקוח באופן אישי, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שעושות חברות אלו ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות האתר. מובהר בזה כי אם הלקוח מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של חברות אלו ולקבל מידע באשר לכיוון תוכנת הדפדפן שלו כך שלא ייקלטו במחשב Cookies או שיימחקו, באפשרותו לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן. לדוגמה, לגבי מערך הגשת הפרסומות של חברת Google, לרבות לצורך ביטול השימוש בקובץ Cookie של DART, להסרת אפשרות השמירה של גוגל ניתן לקבל מידע באמצעות ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google בקישור הבא:: http://www.google.com/privacy_ads.html.
6. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
6.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות שהותקנו על פיו.
6.2 לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:
6.2.1 ברכישת שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
6.2.2 ברכישה של נכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
6.2.3 ברכישת מוצרים ושירותים מסוימים לא ניתן לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14 (ד) לחוק הגנת הצרכן.
6.2.4 לתשומת ליבך: האירועים המוצעים באתר הינם בגדר “שירותי בילוי” אשר חוסים תחת סעיף 14 ג(ד)(2) לחוק הגנת הצרכן ולפיכך ובהתאם להוראות סעיף זה לא ניתן לבטל עסקאות בגינם באם מועד האירוע חל בתוך שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.
דע: לא ניתן לבטל עסקה לרכישת שירותי בילוי במסגרת האתר במקרה בו מועד האירוע חל בתוך שבעה ימים ממועד עשיית העסקה. במקרה שמועד האירוע אינו חל בתוך שבעה ימים ממועד עשיית העסקה, הינך רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור להתקיים האירוע.
6.3 בקשה לביטול של עסקה, בהתאם לאמור לעיל, תעשה ע”י שליחת אי-מייל מתוך דף “צור קשר”.
6.4 תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במידה שלקוח זכאי לבטל את העסקה על פי דין, בהתאם לאמור לעיל, בחר לבטלה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לו לגביהם, אזי על פי חוק הגנת הצרכן, רשאים “ספירולינה בבית” ו/או הספקים לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר השירות או המוצר אותו רכש או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי הביטול בהתאם לשיעור הנקוב לעיל.
6.5 יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו ע”י הספק או ע”י “ספירולינה בבית”, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן וכל דין.
6.6 מובהר בזה כי האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על “ספירולינה בבית” אחריות כ”עוסק” בהתאם לחוק הגנת הצרכן. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן והתקנות שהוצאו מכוחו מוטלות באופן בלעדי על הספקים.
7. אחריות
א. אחריות בגין שירותים
7.1 האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת שירותי הבילוי המוצעים באתר ומסופקים על ידי הספקים. “ספירולינה בבית” פועלת כסוכנת בלבדץ . מובהר בזה כי הפרטים המוצגים באתר, לרבות תמונות, תיאור האירוע וכל מידע ומיצג המוצג באתר עבור שירותי הבילוי, נמסרו ל”ספירולינה בבית” על ידי הספקים ובאחריותם בלבד ו”ספירולינה בבית” אינה אחראית לנכונות המידע ו/או לכל פעולה ו/או נזק ו/או שינוי ו/או ביטול הנגרמים ע”י הספקים, לרבות בגין שינויים במועדים ו/או באתרים ו/או במקומות, ו/או ביטול של אירוע, תהא סיבת הביטול אשר תהא. כמו מובהר בזה כי שירותי הבילוי המוצעים לרכישה באתר ניתנים ומסופקים על ידי הספקים ועל אחריותם הבלעדית והמלאה “ספירולינה בבית” אינה אחראית לטיבם ואיכותם של שירותי הבילוי כאמור והתאמתם לצרכיך.
על אף האמור לעיל, יובהר כי “ספירולינה בבית” עושה מאמצים לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד ומקיימת בקרה שוטפת על השירות הניתן על ידם למשתמשים באתר.
7.2 נפלה טעות קולמוס בתיאור אירוע כלשהו, לא יחייב הדבר את הספקים ו/או את “ספירולינה בבית”.
7.3 “ספירולינה בבית” ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של “ספירולינה בבית” בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של הלקוח.
ב. אחריות כללית בגין פעילות האתר
7.4 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא .(AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “ספירולינה בבית” בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
7.5 “ספירולינה בבית” עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, “ספירולינה בבית” אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלות בחומרה בתוכנה או בקווי התקשורת והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין – לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.
7.6 “ספירולינה בבית” לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. “ספירולינה בבית” אינה מתחייבת כי קישור (link) כלשהו יוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.
7.7.  אספקת מוצרים: ספירולינה בבית תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד הבית עד 14 ימי עסקים. יתכנו זמני אספקה שונים ביעדים מרוחקים. בכל מקרה המחיר וזמן האספקה ימסרו טלפונית לאחר סיום הרכישה. למען הסר ספק, ימי עסקים הינם ימים ראשון עד חמישי לא כולל ימי שישי, שבת וערבי חג וימי החג.
8. תנאים נוספים
8.1 אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלותה הבלעדית של “ספירולינה בבית” ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן “ספירולינה בבית” נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
8.2 רישומי המחשב של “ספירולינה בבית” בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
9. תנאים נוספים
9.1 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב – יפו, בלבד.
9.2 תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 26/08/2014 וניתן לשינוי בכל עת ע”י “ספירולינה בבית”, על פי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

CLOSE